Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Kənd təsərrüfatı

Kənd təsərrüfаtı sahəsi


      Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırığına əsasən qeyri-neft sektorunda sənayenin, kənd təsərrüfatının və digər sahələrin inkişafını təmin edəcək dövlət proqramları vahid bir sənətdə, milli iqtisadiyyat və iqtisadıyatın əsas sektorları üzrə “Strateji Yol Xəritə”lərində birləşdirilərək, 2016-cı ilin dekabr ayında Cənab  Prezidentin müvafiq Fərmanı ilə təstiq edilmişdir. 
     “Azərbaycan Respublikasında  pambıqçılığın inkişafına dair 2017-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın icrası nəticəsində Ağcabədi rayonunda pambıq istehsalı uç dəfəyədək yəni, 8852 tondan 23.304 tonadək artmış, ümumilikdə son üç il ərzində  pambıqçılığa dövlət tərəfindən 5.250.976 ( beş miliyon  iki yüz əlli min doqquz yüz yetmiş altı) manat subsidiya verilmişdir. 
    2019-cu ilin məhsulu üçün rayon üzrə 1677 nəfər pambıq istehsalçısı tərəfindən 10.452 (on min dörd yüz əlli iki)  hektar sahəyə çiyid səpilmişdir. 
2018-ci ilin payızında 2019-cu ilin  məhsulu üçün rayonda 22.413 (iyirmi iki  min dörd yüz on üç ) ha sahədə buğda, 5637 (beş min altı yüz otuz yeddi) ha sahədə arpa olmaqla cəmi 28.050 (iyirmi səkkiz min əlli)  ha sahədə taxıl əkilmişdir.   
     2019-cu ilin məhsulu üçün rayon üzrə 168 nəfər mülkiyyətçi tərəfindən 848 ha  sahədə şəkər çuğunduru əkilmişdir.Hazırda becərmə işləri aparılır. 2018- ci ildə  istehsal edilmiş məhsula görə 2019-cu ilin birinci rübündə 392 nəfər şəkər çuğunduru istehsalçısına 28.919 (iyirmi səkkiz min doqquz yüz on doqquz ) ton  şəkər çuğunduruna görə  dövlət tərəfindən 115.675 (yüz on beş min altı yüz  yetmiş beş ) manat subsidiya verilmişdir.
      “Azərbaycan Respublikasında Baramaçılığın və İpəkçiliyin inkişafına dair  2018-2025-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın icrası nəticəsində son üç ildə barama istehsalı Ağcabədi rayonunda 10 dəfəyədək yəni 3,7 tondan 37,1 tonadək artmış, dövlət tərəfindən 264.677 (iki yüz altmış dörd min altı yüz yetmiş yeddi) manat subsidiya verilmişdir. 2019- cu ildə rayon sakinləri tərəfindən 1500 qutu ipək qurdu  götürülmüş və kümçülər tərəfindən 54,54 ton baram dərilib  “Şəki İpək” ASC-ə təhvil verilməsi  nəzərdə tutulmuşdur.
     Azərbaycan Respublikasında “Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”nə uyğun olaraq rayon ərazisində aqrobiznesin inkişafına dəstək infrasturukturunun formalaşdırılması istiqamətində iş aparılaraq, rayonumuzda “Aqropark” şəbəkəsi genişlənmişdir. Bu məqsədilə rayonun inzibati ərazisində yerləşən dövlət fonduna aid 3300 ha qış otlaq sahəsinin təyinatı  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 11 aprel 2012-ci il tarixli 90s saylı Sərəncamı ilə dəyişdirilərək, “Qarabağ Taxıl“ MMC-nin icarəsinə verilərək “Aqropark” yaradılmışdır. Eyni zamanda “Aqropark” yaradılması məqsədilə dövlət fonduna aid 4800 ha qış otlaq sahəsinin təyinatı  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 yanvar 2017-ci il tarixli 37s saylı     Sərəncamı əsasında dəyişdirilərək  “Əkinçi-BO Fermer Təsərrüfatı“ MMC-nin icarəsinə verilmişdir.
     Rayonun Hindarx qəsəbəsi yaxınlığında yaradılan Aqroparkın ərazisinin genişləndirilməsi məqsədi ilə dövlət fonduna aid qış otlağından 850 ha torpaq sahəsinin təyinatı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 31 oktyabr  2017-ci il tarixli 709 s saylı Qərarı ilə dəyişdirilərək, “Ağcabədi Taxıl” MMC-nin icarəsinə verilmişdir. Respublikada şəkər istehsalının xammala olan tələbatının yerli istehsal hesabına ödənilməsi məqsədilə  şəkər çuğunduru əkilməsi ilə əlaqədar  rayonun inzibati ərazisində yerləşən dövlət fonduna aid qış otlağından 2500 (iki min beş yüz) ha torpaq sahəsinin təyinatının dəyişdirilərək əkin dövriyyəsinə cəlb edilməsi ilə bağlı aidiyyatı nazirliklərə müraciətlər edilmişdir.
     “Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”nə uyğun olaraq 2019-cu ilin birinci rübündə rayonun Aşağı Avşar kəndi ərazisində müasir Ət kəsimi məntəqəsi tikilib istifadəyə verilmişdir. Bundan əlavə  Ağcabədi şəhər ərazisində Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin xətti ilə xırda buynuzlu heyvanların qırxım məntəqəsi və mal-qaranın çimizdirilməsi qurğusunun tikintisi nəzərdə tutulmuşdur.
     2019-cu ilin 1 yanvar  tarixinə rayon üzrə  iribuynuzlu mal-qaranın baş sayı 88.764 baş, o cümlədən inək və camışlar 44.612 baş, qoyun və keçilər 331.216 baş, quşlar 339.203 baş olmuşdur. 2019-cu ilin birinci rübü ərzində ət istehsalı 3057 ton olmuş, bu da 2018-ci ilin   müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,7%, süd istehsalı 32.763 ton olmuş,  bu da 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 0,1%, yumurta istehsalı 3081 min ədəd olmuşdur ki,  bu da 2018-ci ilin   müvafiq dövrü ilə müqayisədə 0,1% çox olmuşdur.
    Rayon Suvarma Sistemləri idarəsi  65.000 ha-dan artıq əkin sahələrini suvarma suyu ilə təmin edilməsinə xidmət göstərir. İdarə tərəfindən 36.291 ha əkin sahələrində əkilmiş kənd təsərrüfatı bitkiləri 1 - 2 dəfə, nasoslarla 13.000 ha, 23.291 ha əkin sahəsi isə öz axımı ilə suvarılmışdır.
     Rayon Subartezian Quyularının İstismarı idarəsi   30.400 hektar əkin  sahəsininin suvarılmasına xidmət göstərir.  İdarə  tərəfindən  2019-cu ilin birinci rübü ərzində 160 ədəd  subartezan quyusu  təmir olunmuşdur.İstehsalçıların suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində bir sıra işlər həyata keçirilmişdir. 2018-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamı ilə 19 ədəd subartezian quyusu qazılıb istifadəyə verilmiş, 2019-cu ildə  isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamına əsasən rayon ərazisində 16 ədəd subartezian quyusunun qazılması işlərinə başlanmışdır
     2019-cu ilin sonuna qədər 7 ədəd subartezian quyusunun əsaslı təmir bərpası işi nəzərdə tutulmuş, 1 ədədi isə təmir edilərək istismara verilmişdir
     Meliorasiya idarəsi tərəfindən 2019-cu ilin birinci rübü ərzində 418.59 min m3 kollektor drenaj şəbəkəsi lildən təmizlənmiş, 24 ədəd hidrotexniki qurğu cari təmir edilmişdir.
    “Aqrolizinq” ASC-nin Ağcabədi Regional Aqroservis filialı tərəfindən 2019-cu ilin birinci rübü ərzində “Aqroservis” filialı tərəfindən 550 ha ərazidə pambıq əkini işləri, 200 ha ərazidə dərmanlama, 200 ha ərazidə isə gübrə səpini işləri aparılmışdır. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına güzəştli şərtlərlə 2719 ton mineral kübrə, 4958 litr herbisid satılmışdır.
    Ağcabədi Meşə Mühafizəsi və Bərpası Müəsisəsi tərəfindən 2019-cu ilin birinci rübündə 50,0 hektar sahədə yeni aqrobağlar salınmışdır. 0,4 ha sahədə şam, sərv, tuya və çinar toxumu səpilmiş, 2,0 hektar sahədə kökləndirmə şöbəsi salınmış, 1,0 hektar sahədə böyütmə şöbəsi yaradılmışdır.

Keçidlər